fbpx

Centrum udało się pozyskać na cele naukowo-badawcze wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski XRD Empyrean.
Zapraszamy wszystkich do współpracy również w zakresie usług komercyjnych.

Dyfraktometr rentgenowski XRD Empyrean firmy PANalytical wyposażony jest w cztero-odbiciowy monochromator hybrydowy Ge (440) oraz goniometr (o promieniu 240 mm) o wysokiej rozdzielczości kątowej (0.0001` ), który może pracować w układzie pionowym w geometrii Theta-Theta lub Theta-2Theta.  Dodatkowo wyposażony jest w 3-osiowe koło Eulera z przesuwem osi chi-phi-z sterowane komputerowo w zakresach: Phi – 720st , Chi – 95st , Z – 60 mm. Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski pozwala scharakteryzowanie epitaksjalnych hererostruktur materiałów półprzewodnikowych III-V i II-VI , dedykowany jest głównie do analizy jakości i jednorodności cienkich warstw.