fbpx
W ramach programu – „Studenckie Koła Naukowe Tworzą INNOWACJE” studenci kierunku inżynieria materiałowa CDNMiN pod opieką dr E. Bobko otrzymali dofinansowanie
w wysokości 70 000 zł na realizację projektu pn. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V”.

Celem projektu jest zainteresowanie studentów kierunku inżynierii materiałowa technologiami w zakresie współczesnej fotoniki. W szczególności badaniami w zakresie projektowania, wytwarzania oraz testowania struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w różnego typu detektorach podczerwieni. Badania te dotyczą struktur wyhodowanych metodami MBE na bazie półprzewodników grup II-VI oraz III-V, znajdujących szerokie zastosowanie np. do konstrukcji detektorów promieniowania podczerwonego w różnego typu urządzeniach jako linijki detektorów czy matryce detektorów oraz w sektorze lotniczym, w tym w szczególności w systemach bezzałogowych. Głównym celem projektu jest zaangażowanie studentów w badania naukowe dotyczące opracowania technologii dla wzrostu struktur cienkich warstw półprzewodnikowych, z wykorzystaniem pełnej linii weryfikacji dostępnej w Centrum Dydaktyczno- Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (CDNMiN). Analiza struktur różnymi metodami eksperymentalnymi umożliwi uzyskanie informacji na temat jakości i jednorodności warstw półprzewodnikowych. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie linii weryfikacji technologicznej, która zapewni lepszą kontrolę nad jakością wytwarzanych struktur. Projekt pozwoli na podejmowanie samodzielnej pracy naukowo- badawczej przez studentów, poszerzenie wiedzy studentów odnośnie obsługi aparatury badawczej z zakresu inżynierii materiałowej oraz popularyzowanie uzyskanych osiągnięć. Studenci będą mieli możliwość nawiązania współpracy naukowej oraz zdobycia wiedzy o organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto zdobyte umiejętności i kompetencje pozwolą na znalezienie pracy w renomowanych instytucjach badawczych, naukowo- badawczych czy przemysłowych takich jak np. Sieć Łukasiewicz, WAT, firmy Vigo, SeenSemiconductors, Rectangle Sp. z o.o, CreoTech, MLSystem, oraz Fibrain Sp. z o.o.