fbpx

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

KOMPLEKS NAUKO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NANOTECHNOLOGII UR

O PROJEKCIE

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Priorytet 1: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 1.3: Regionalny System Innowacji.

Cel projektu:
Poznanie mechanizmów decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i wielowarstwowych wytwarzanych w procesach PVD w laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej na Uniwersytecie Rzeszowskim w latach 2013-2014.

1 742 320,38 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

01.01.2013- 31.12.2014

CZAS REALIZACJI