fbpx

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe.

KOMPLEKS NAUKO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NANOTECHNOLOGII UR

O PROJEKCIE

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Priorytet 1: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 1.3: Regionalny System Innowacji.

    2 971 206,00 zł

    WARTOŚĆ PROJEKTU

    01.01.2013 - 31.12.2014

    CZAS REALIZACJI