fbpx

Miło nam poinformować, że projekt Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR napisany w konsorcjum z Instytutem Technologii Elektronowej – Łukasiewicz oraz partnerem technologicznym jakim jest SEEN Semiconductors sp. z o.o. pt.: „Technologia wytwarzania heterostruktur fotonicznych dla potrzeb detekcji w podczerwieni” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEG III i decyzją nr DWP/TECHMATSTRATEG-III/131/2020 otrzymał dofinansowanie.

Celem projektu jest opracowanie skalowalnej technologii wytwarzania supersieci I i II rodzaju GaSb/AlSb, InAs/AlSb i InAs/GaSb o długofalowej krawędzi absorpcji z zakresu krótko- (SWIR, 1,5 – 3 μm), średnio- (MWIR, 3 – 5 μm), długofalowej (LWIR, 8 – 14 μm) i dalekiej podczerwieni (VLWIR, >14 μm). Produktem projektu będą heterostruktury fotoniczne mające zastosowanie w konstrukcji przyrządów do detekcji i emisji światła z zakresu IR.

Supersieci oraz złożone heterostruktury przyrządowe, które będą mogły być wytworzone z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu technologii będą skierowane do małych i średnich  podmiotów
o wyspecjalizowanym charakterze produkcyjnym. Tego rodzaju niszowe produkty odznaczają się wysokimi kosztami wynikającymi w dużej mierze z dostępności wysokich technologii (Hi-Tech) oraz kapitału ludzkiego o interdyscyplinarnej wiedzy i szerokim doświadczeniu. Dodatkowym efektem wprowadzenia na rynek rozwiązań wypracowanych w ramach projektu będzie jego stymulacja zarówno z punktu widzenia cen obecnych produktów, jak i kreowania przestrzeni dla nowych podmiotów i nowych zastosowań.