fbpx

Pracownia Współrzędnościowej techniki pomiarowej

KOMPLEKS NAUKO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NANOTECHNOLOGII UR

Pracownicy

Dr Michał Marchewka,
Dr inż. Iwona Rogalska
Mgr Inż. Jakub Grendysa

Opis Pracowni:

Pracownia Współrzędnościowej techniki pomiarowej

Współrzędnościowa technika pomiarowa charakteryzuje się odmienną od klasycznej metrologii strategią pomiarową – opiera się na przetwarzanych komputerowo informacjach pomiarowych w postaci dyskretnej i umożliwia wyznaczanie wymiarów przestrzennie ukształtowanych części maszyn, ze stosunkowo wysoką dokładnością.

Technika ta charakteryzuje się procedurami pomiarowymi opartymi na wartościach współrzędnych punktów pomiarowych. Punkty lokalizowane podczas procesu pomiarowego są podstawą do wyznaczenia wszystkich geometrycznych figur, z których składa się element mierzony.

Pracownia Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej w CDMNiMj wyposażona jest we współrzędnościową maszynę pomiarową typu CONTURA G2 firmy Carl Zeiss.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa współpracuje z:

  • głowicami pomiarowymi typu VAST XT,
  • magazynem trzpieni pomiarowych,
  • programami CALYPSO (CURVE), BLADE PRO.

CALYPSO jest to oprogramowanie uniwersalne, które można stosować również z maszynami innych producentów. Calypso umożliwia wykonanie pomiaru ręcznie za pomocą manipulatora oraz w trybie CNC na podstawie napisanego programu. Obsługuje głowice pomiarowe pracujące stykowo i bezstykowo.