fbpx

LABORATORIUM NAUKOWE NISKOTEMPERATUROWEJ LUMINESCENCJI

KOMPLEKS NAUKO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NANOTECHNOLOGII UR

O laboratorium

ZADANIA:

W pracowni realizowane są pomiary luminescencji w niskich temperaturach do 4,2 K.

Pracownia naukowa luminescencji nisko-temperaturowej pozwala na precyzyjną kontrolę jakości badanych struktur poprzez analizę położenia stanów energetycznych na podstawie których będzie można określić własności optyczne badanych materiałów.

 Pracownicy:

  • dr hab. Józef Cebulski prof. UR – Kierownik Laboratorium
  • dr Yaroslav Shpotyuk
  • dr Renata Wojnarowska-Nowak
  • mgr Rafał Kuna
  • mgr Bohdan Mahlovanyi

Głównymi składnikami stanowiska są laser o długości fali 680 nm i mocy 100 mV. Moc lasera regulowana jest za pomocą przesłony. Pozostałe elementy wyposażenia to:

  • kriostat wraz z uchwytem na próbkę, umożliwiający pomiar w temperaturze do 4,2 K,
  • obiektyw mikroskopowy,
  • monochromator HR 550 firmy HORIBA z siatkami dyfrakcyjnymi na zakres do 1500nm o ilości rys od 150 na mm do 900 rys na mm,
  • kamera podglądu z zestawem soczewek i filtrów,
  • oświetlacz próbki z zestawem soczewek i filtrów,

oraz zestaw komputerowy zawierający specjalistyczny program sterujący. Układ zamontowany jest na stole anty–wibracyjnym. 

 

W wyniku pomiarów otrzymuje się krzywe natężenia luminescencji w funkcji położenia. Z położenia oraz kształtu krzywej wnioskuje się o strukturze energetycznej badanych próbek.