fbpx

Dyżury i Konsultacje Pracowników Centrum

Laboratoria
Projekty badawcze
i
Publikacje naukowe

Centrum Dydaktyczno- Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

zaprasza wszystkich studentów kierunku Inżynieria materiałowa

do Koła Naukowego „Nanotechnik”

Celem Koła Naukowego „Nanotechnik” jest:

 1. budzenie zainteresowań naukowych studentów,
 2. umożliwienie członkom koła poszerzania wiedzy związanej z tematyką studiów na kierunku Inżynieria materiałowa,
 3. zachęcanie studentów do podejmowania samodzielnej pracy naukowo-badawczej oraz popularyzowanie ich osiągnięć,
 4. udział studentów w przygotowaniu konferencji organizowanych przez Centrum ,
 5. organizacja konkursów prac studenckich naukowych,
 6. promocja Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
 7. popularyzacja nauki.

 

Studenci zaangażowani w działalność Koła Naukowego realizują swoje cele poprzez:

 1. aktywne uczestnictwo w projektach realizowanych przez Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
 2. współpracę z kołami i organizacjami o podobnym charakterze,
 3. organizowanie wykładów z zakresu inżynierii materiałowej, kursów, konferencji dla studentów,
 4. uczestnictwo w imprezach popularno- naukowych,
 5. prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności koła naukowego w postaci strony internetowej.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Ewa Bobko, p.318 A0/B3, e-mail:baranewa@ur.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy !

Deklaracja członkowska do pobrania >>TU<<