fbpx
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii wzbogaciło się niedawno o kolejne urządzenie, jakim jest system do szybkiego pomiaru efektu Hall’a ECOPIA HMS-5000. Urządzenie wyposażone jest w zbiornik kriogeniczny, który po zalaniu ciekłym azotem pozwala na pomiary w zakresie 80-350K. Pomiary wykonywane są w stałym polu magnetycznym 0,54 [T].

System wykorzystuje metodę Van der Pauw. Pomiary są wykonywane w specjalnym uchwycie nie niszcząc powierzchni badanej próbki. Wszystko to pozwala na wykonanie potrzebnych badań w celu weryfikacji parametrów takich jak: współczynnik Hall’a, ruchliwość i koncentracja nośników, rezystywność oraz wyznaczać wszystkie te parametry w funkcji temperatury.

System wykreśla wszystkie te zależności w czasie rzeczywistym podczas pomiaru. System ponadto dostarcza wyniki testów w postaci danych tabelarycznych oraz wykresów. Użytkownik definiuje żądaną temperaturę w zakresie od 80K do 350K a następnie system automatycznie podaje i przełącza prąd wejściowy, mierzy napięcia, zmienia temperaturę i przesuwa magnesy bez interwencji użytkownika. Po zakończeniu testu wszystkie wykresy zależne od temperatury i dane tabelaryczne są gotowe do przeglądania.