fbpx

historia

Laboratoria
Projekty badawcze
i
Publikacje naukowe

Historia

Uniwersytet Rzeszowski podpisał 17 lipca 2009 roku umowę na sfinansowanie Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Projekt „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” przewiduje stworzenie nowej infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, która uzupełni istniejącą lukę infrastrukturalną w Regionie Podkarpackim, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań.

Powstała infrastruktura służy obecnie studentom studiującym w Kolegium Nauk Przyrodniczych  jako baza naukowo-dydaktyczna.

    Więcej o projekcie

    W ramach Projektu zostały stworzone pokoje czyste o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych. W pomieszczeniach tych zostały zainstalowane m. in.  instalacja MBE, skaningowy mikroskop elektronowy, ToF-SIMS oraz sprzęt do wytwarzania fotolitografii i litografii elektronowej. Oprócz laboratoriów zlokalizowanych w pokojach czystych w Centrum znajdują się również: laboratorium  magneto-transportu w niskich temperaturach, laboratorium własności optycznych nanostruktur, laboratorium spektroskopii Ramana oraz pracownie studenckie.

    Projekt został zakończony  w roku 2012 i od tego momentu służy studentom m. in. Inżynierii Materiałowej  na kształcenie w zakresie najnowszych technologii i metod badań naukowych.

    Oficjalne otwarcie Centrum miało miejsce 21 maja 2013 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nanostructured Materials” w obecności Prezydenta RP, Dyrektora NCBR, wice-ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posłów na Sejm RP, naukowców z całego świata, przedstawicieli przemysłu i Samorządów.

    W tej chwili Centrum prowadzi kierunek studiów „Inżynieria Materiałowa” z specjalnościami Technologia materiałów dla przemysłu lotniczego, Nanotechnologia i materiały nano-kompozytowe, Nanomateriały dla biotechnologii i medycyny.