fbpx

Nasza oferta badawcza:

Laboratorium technologiczne MBE i kontroli jakości nanostruktur jest laboratorium naukowo-badawczym materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych współcześnie jako detektory, lasery, diody i inne urządzenia działające w oparciu o struktury półprzewodnikowe wykonane w skali NANO.

 

Laboratorium oferuje:

– kompleksową usługę zaprojektowania i wykonanie dowolnej hetero/homo struktury półprzewodnikowej działające na bazie związków AIII-BV oraz AII-BVI oraz związków mieszanych

– kompleksową obsługę laboratoryjną – struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem następującej aparatury:

  • Skaningowy mikroskop elektronowy FE-SEM Helios Nanolab 650 firmy FEI;
  • Spektroskop  masowy TOF-SIMS.5  firmy ION TOF;
  • Dyfraktometr rentgenowski HRXRD Empyrean firmy PANalytical;
  • System pomiarowy magnetotransportu z magnesem nadprzewodzącym ICE Oxford;
  • Stanowisko pomiarowe z systemem HMS-5000 Ecopia;
  • Profilometr optyczny Dektak XT firmy Bruker;
  • Napylarka próżniowa SCD 500 firmy Leica;
  • Ścieniarkę jonową RES 102 firmy Leica;
  • Mikroskop AFM Inova  Bruker wraz z spektroskopią Ramana In Via Renishaw

–  kompleksowe opracowanie wyników pomiarowych z przeprowadzonych badań

–  szkolenia z zakresu pomiarów oraz analizy danych pomiarowych otrzymanych z wykorzystaniem dostępnej aparatury;

–  opinie i ekspertyzy z zakresu struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w współczesnej elektronice i nanotechnologii;

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym procedurom wzorcowania i sprawdzenia, w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Więcej informacji na stronie:
https://badania.pcinn.org/laboratoria/42/laboratorium-technologiczne-mbe-i-kontroli-jakosci-nanostruktur