Studenci przygotowujący się do odbycia praktyk przewidzianych w siatce studiów proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce „Dla Studentów/Praktyki Studenckie”